Contact

Şcoala Gimnazială „Mihai Peia”, Reşiţa, unitate cu personalitate juridică.

DATE DE CONTACT:

Tel.
şcoală

Fax şcoală

E-mail şcoală

Director adjunct

Responsabil cu proiecte si programe

Administrator site

0255 213559

0355 417334

0255 213700

scgen6
@yahoo.
com

Bar Dorinel

dearbar
@yahoo.
com

Crista Elena

cristalenuta
@yahoo.
com

Cardaş Dan

dan_cardas
@yahoo.
com

Director, prof. BAR DORINEL                                           Secretar şef, CRIŞOVAN MARIA