Prima pagină

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 6 Reşiţa reprezintă o identitate bine definită în învăţământul cărăşan, având ca principale atribute Tradiţia, Performanţa şi învăţământul cu frecvenţă redusă. Este locul unde încrederea şi grija faţă de elev sunt mai presus de ameninţări şi restricţii; un loc în care fiecare elev este sprijinit să devină o personalitate capabilă şi conştientă de continuarea educaţiei pe tot parcursul vieţii, în spiritul valorilor universale ale umanităţii şi valorilor creştine, facilitându-i-se astfel integrarea în societate.

O secțiune pe prima pagină

Acesta e un exemplu de secțiune pentru prima pagină. Secțiunile de pe prima pagină pot fi orice altă pagină exceptând-o pe prima, inclusiv pagina care arată ultimele tale articole de blog.

Despre

 

ISTORIC

 • 1959 – încep lucrările pentru ridicarea unui nou local de şcoală în Lunca Pomostului: ŞCOALA DE 7 ANI NR. 6 REŞIŢA
 • 1961 – cadrele didactice şi elevii îşi încep activitatea în noul local. Acesta dispunea de două nivele, 14 săli de clasă, un laborator de fizică, unul de biologie, cancelarie, secretariat, 2 birouri ale directorilor, un cabinet metodic şi unul stomatologic
 • 1961 – 1962 – aici va funcţiona prima clasă de liceu a celui ce se numeşte în prezent Liceul „Traian Lalescu”
 •  1963 – primeşte titulatura de ŞCOALA GENERALĂ NR. 6 REŞIŢA. În perioada respectivă, şcoala avea peste 1145 elevi, 33 clase cu predare în limba română şi 6 clase aparţinând secţiei de limba germană (I-VI), care au funcţionat până în 1992. Existau 19 clase ale învăţământului primar (care includeau şi clase experimentale, cu predarea pe specialităţi de către profesori) şi 14 ale celui gimnazial. Colectivul didactic era format din 23 de învăţători şi 19 profesori
 • 1965 – are loc supraetajarea clădirii. Şcoala cu cele trei  nivele avea în plus de acum 8 săli de clasă, un laborator de chimie şi încă două cabinete
 • 1976 – 1990 – au funcţionat câteva clase de înot
 • 1972 – s-a inaugurat clădirea atelierului şcolar, cu două încăperi
 • 1985 – introducerea învăţământului cu frecvenţă redusă, fiind singura unitate din judeţ cu această formă de învăţământ
 • 1999 – are loc Festivitatea de sărbătorire a  40 de ani de la turnarea pietrei de temelie, la care participă foşti elevi şi cadre didactice care au contribuit în timp la prestigiul şcolii
 • 2005 – este dată în folosinţă noua sală de sport, construită prin program guvernamental
 • 2006 – primul proiect transfrontalier PHARE-CBC România-Serbia&Muntenegru, „Să ne preţuim valorile”, care aduce şcolii 40.000 Euro
 • 2007-2008 – al doilea proiect transfrontalierPHARE-CBC România-Serbia, „Valori pentru moştenitori”, cu finanţare de la Uniunea Europeană

 

Blog

Salut lume!

Bun venit pe WordPress. Acesta este primul tău articol. Editează-l sau șterge-l, apoi începe scrisul!

Contact

Şcoala Gimnazială „Mihai Peia”, Reşiţa, unitate cu personalitate juridică.

DATE DE CONTACT:

Tel.
şcoală

Fax şcoală

E-mail şcoală

Director adjunct

Responsabil cu proiecte si programe

Administrator site

0255 213559

0355 417334

0255 213700

scgen6
@yahoo.
com

Bar Dorinel

dearbar
@yahoo.
com

Crista Elena

cristalenuta
@yahoo.
com

Cardaş Dan

dan_cardas
@yahoo.
com

Director, prof. BAR DORINEL                                           Secretar şef, CRIŞOVAN MARIA